Baloane Folie, Culoare: Rosu

Balon cifra 5 din folie rosie 86 cm NOU
Balon cifra 1 rosu din folie 86 cm NOU
Balon cifra 9 din folie rosu 86 cm NOU
Balon cifra 8 din folie rosu 86 cm NOU
Balon cifra 7 folie rosie 86 cm NOU
Balon forma cifra 6 din folie rosie 86 cm NOU
Balon cifra 4 rosu din folie 86 cm NOU
Balon forma cifra 3 rosu din folie 86 cm NOU
Balon cifra 2 rosu folie 86 cm NOU
Balon numar 0 rosu folie 86 cm NOU